Hướng dẫn tạo Share Folder chia sẻ dữ liệu trên mạng LAN (DSM 7)

Posted on 2022-06-16  62 Views


I. Thiết lập Share Folder

Cắm HDD vào NAS trước khi thực hiện.

Lưu ý:

  • Backup dữ liệu HDD trước khi cắm vào NAS (HDD sau khi cắm vào NAS bắt buộc phải định dạng lại theo chuẩn của NAS)
  • Tuyệt đối không chạm đến chiếc SSD msata đang cài DSM

Vào Storage Manager —> HDD/SSD để kiểm tra NAS đã nhận ổ cứng chưa.

Storage manager

Bước 1:  Tạo Storage Pool

Định nghĩa: Storage Pool là tính năng cho phép người dùng kết hợp nhiều ổ cứng với các chủng loại, đặc tính khác nhau (như SSD hay HDD) lại tạo thành một vùng lưu trữ chung (gọi là storage pool).

Ở bước này chúng ta sẽ chọn kiểu RAID cho HDD. Khuyên dùng chọn  RAID SHR (Synology Hybrid Raid, là kiểu Raid độc quyền của synology)

Vào Storage —> Create —> Create Storage Pool

Tạo Storage pool
Chọn kiểu RAID là SHR

Tiếp theo các bạn chọn các ổ HDD cần tạo rồi Next hoặc Yes đến khi kết thúc. (Hiện tại mình đang cắm 1 ổ SSD 120G vào để hướng dẫn cho mọi người.)

Chọn ổ cứng để add vào Pool

Bước 2: Tạo Volume

Vào Storage —> Create —> Create Storage Pool

Tạo Volume
Chọn Pool đã tạo trước đó
Chọn Btrfs

Vậy là đã xong phần tạo Volume

Bước 3: Tạo Share Folder

Vào Control Panel -> Share Folder -> Create Share Folder

Ở phần đặt tên cho Share Folder lưu ý không đặt tiếng việt có dấu, Ở ví dụ này mình đặt là DATA

Control Panel -> Share Folder -> Create Share Folder
Next
Next

Tiếp theo chọn Apply  để kết thúc.

II. Sử dụng Share Folder

Để sử dụng nhanh chóng mà không bị hỏi user và pass khi truy cập thư mục NAS ta sẽ lưu user và pass vào hệ thống trước theo các bước sau: Control Panel > Credential Manager > Windows Credentials > Add a Windows credentials

Kiểu 1: Sử dụng đường dẫn trực tiếp:

Gõ trực tiếp địa chỉ ip hoặc tên miền của NAS và thanh địa chỉ của Explorer có dấu \\ ở phía trước

VD: \\192.168.1.99 HOẶC \\nas.trong.pro ( để truy cập bằng tên miền nas cần đặt ip tĩnh và mở port ở modem)

[ Nếu muốn truy cập bằng tên miền ở cùng mạng nội bộ NAS thì modem mạng cần hỗ trợ Hairpin NAT hoặc thêm điều hướng ở file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts thêm dòng IP của nas + khoảng cách hoặc tab + tên miền của bạn không bao gồm http hay /

ví dụ: 192.168.1.99 nas.trong.pro rồi lưu lại (bạn sẽ cần chạy Notepad với quyền Administrator để có thể sửa được file hosts]

Sau khi nhập và gõ Enter nếu chưa thực hiện bước lưu user và pass ở trên thì 1 hộp thoại hỏi user và pass sẽ hiện lên

Xuật hiện hộp thoại -> Nhập user và password của NAS để đăng nhập (Nhớ tích Remember my credentials để alafn sau truy cập không bị hỏi và nhập lại mật khẩu)

Xác thực tài khoản NAS

Để sử dụng nhanh cho các lần sau thì ta chỉ việc kéo đường dẫn của NAS và thanh Quick Acess hoặc tạo Shortcut trên màn hình.

Kiểu 2: Map ổ đĩa mạng lên máy tính (không khuyên dùng, vì hay bị báo disconnect gây khó chịu)

Ở mục Folder nhập đường dẫn đến tới thư mục DATA theo cú pháp: \\192.168.2.100\DATA (trong đó 192.168.2.100 là địa chỉ IP của NAS, DATA là Share Folder đã tạo ở Bước 3)

Map network drive

Nếu chưa thực hiện bước lưu user và pass ở trên thì 1 hộp thoại hỏi user và pass sẽ hiện lên.

Xuật hiện hộp thoại -> Nhập user và password của NAS để đăng nhập (Nhớ tích Remember my credentials để alafn sau truy cập không bị hỏi và nhập lại mật khẩu)

Xác thực tài khoản NAS
Vậy là đã Map ổ đĩa thành công
届ける言葉を今は育ててる
Last updated on 2022-06-16